Στα 32 δισ. ευρώ τοποθετεί η Goldman Sachs τις εκροές καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες στο διάστημα Δεκεμβρίου – Απριλίου.

Σύμφωνα με ανάλυση που έδωσε σήμερα Παρασκευή στη δημοσιότητα, τον Απρίλιο οι εκροές καταθέσεων εκτιμώνται στα 4 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η Goldman Sachs, η συνολική χρήση της χρηματοδότησης του ευρωσυστήματος από τις ελληνικές τράπεζες έχει υπερβεί τα 110 δισ. ευρώ, ενώ η ρευστότητα από τον έκτακτο μηχανισμό χρηματοδότησης (ELA) αντιστοιχεί στο 19% του ενεργητικού τους, από μηδέν (0%) το Δεκέμβριο του 2014. 

Ακόμη, σύμφωνα με την ανάλυση οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν 115 δισ. ευρώ σε ενέχυρα διαθέσιμα για τον ELA (σε τιμές τοις μετρητοίς) κάτι που τους εξασφαλίζει ένα μαξιλάρι ρευστότητας 40 δισ. ευρώ. Η επενδυτική τράπεζα ξεκαθαρίζει πως αυτό το αποθεματικό ασφαλείας θα μειωνόταν στην περίπτωση που η ΕΚΤ αποφάσιζε να μειώσει το «κούρεμα» που εφαρμόζει σήμερα στα ομόλογα που δέχεται ως ενέχυρα. 

Η Goldman Sachs σημειώνει πως σήμερα το haircut των ενεχύρων των τραπεζών στα πλαίσια του ELA είναι γύρω στο 30%. «Σε περίπτωση που αυτό αυξηθεί στο 50%, το απόθεμα ρευστότητας θα μειωθεί από  40 δισ. ευρώ σε 10 δισ. ευρώ», αναφέρεται στην ανάλυση. 

Σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα, η  χρήση των κεφαλαίων της ΕΚΤ είναι υπό στενή παρακολούθηση από τον SSM, και ο ELA προσαρμόζεται στις ροές καταθέσεων. Από την αρχή του Φεβρουαρίου η ΕΚΤ έχει αυξήσει αύξησει τον ELA στις 11 φορές. Συσχετίζοντας τις αυξήσεις του ELA με τις εκροές καταθέσεων η επενδυτική τράπεζα αναφέρει πως τον Απρίλιο οι εκροές καταθέσεων εκτιμώνται στα 4 δισ. ευρώ.