Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,73 δισ ευρώ κατέγραψε ο προϋπολογισμός στο πρώτο τρίμηνο του 2015. Στο ίδιο διάστημα το 2014 το ποσό αυτό είχε ανέλθει στα 1,54 δισ. ευρώ.

Σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 503 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 448 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και στόχου για έλλειμμα 2.111 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 12,02 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 92 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού έφτασαν το ποσό των 10,57 δισ. μειωμένα κατά 587 εκατ. ευρώ ή 5,3% έναντι του στόχου.

Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 9,31 δισ ευρώ, μειωμένα κατά 748 εκατ. ευρώ ή κατά 7,4% έναντι του στόχου.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, η υστέρηση οφείλεται:

  • Στους άμεσους φόρους που την περίοδο του Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015 ανήλθαν στα 3.901 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας απόκλιση από τον στόχο -515 εκατ. ευρώ ή -11,7%. Ειδικότερα, υστέρηση έναντι του στόχου παρουσίασαν ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 167 εκατ. ευρώ ή 9,3% και οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 355 εκατ. ευρώ ή 37,2%.
  • Οι έμμεσοι φόροι διαμορφώθηκαν στα 5,4 δισ. ευρώ, μειωμένοι κατά 233 εκατ. ευρώ ή 4,1% έναντι του στόχου. O ΦΠΑ Πετρελαιοειδών είχε απόκλιση -66 εκατ. ευρώ ή -13,3%, ο ΦΠΑ Λοιπών είχε απόκλιση -217 εκατ. ευρώ ή -7,6% από τον στόχο, ενώ ο ΦΠΑ Καπνού υπερέβη τον στόχο κατά 44 εκατ. ευρώ ή 44,3%. Ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων αυξήθηκε κατά 30 εκατ. ευρώ ή 3,0% έναντι του στόχου, ενώ οι έμμεσοι φόροι ΠΟΕ ήταν μειωμένοι κατά 58 εκατ. ευρώ ή 20,4%.
  • Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα υπερέβησαν τον στόχο κατά 430 εκατ. ευρώ ή 45,9%.
  • Στην κατηγορία των μη τακτικών εσόδων, τα έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών ήταν μειωμένα κατά 137 εκατ. ευρώ ή 64,9% έναντι του στόχου.
  • Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 796 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 135 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (661 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1,449 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 679 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.