Στα 748 εκατ. ευρώ ανέρχεται η υστέρηση των φορολογικών εσόδων στο πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του προϋπολογισμού, το σύνολο των φορολογικών εσόδων ανήλθε στα 9,3 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 7,4% έναντι του στόχου. 

Η υστέρηση οφείλεται:

Στους άμεσους φόρους που την περίοδο του Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015 ανήλθαν στα 3,9 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας απόκλιση από το στόχο 515 εκατ. ευρώ ή 11,7 %.

Ειδικότερα, υστέρηση έναντι του στόχου παρουσίασαν:

α. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 167 εκατ. ευρώ ή 9,3%,

β. Οι άμεσοι φόροι Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) κατά 355 εκατ. ευρώ ή 37,2%.

Οι έμμεσοι φόροι διαμορφώθηκαν στα 5,4 δισ ευρώ μειωμένοι κατά 233 εκατ. ευρώ ή 4,1% έναντι του στόχου.

2α) O ΦΠΑ:

i. Πετρελαιοειδών είχε απόκλιση 66 εκατ. ευρώ ή 13,3%,

ii. Λοιπών είχε απόκλιση 217 εκατ. ευρώ ή 7,6% από τον στόχο,

iii. Καπνού υπερέβη το στόχο κατά 44 εκατ. ευρώ ή 44,3%

2β) Ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων αυξήθηκε κατά 30 εκατ. ευρώ ή 3% έναντι του στόχου,

2γ) Οι έμμεσοι φόροι ΠΟΕ ήταν μειωμένοι κατά 58 εκατ. ευρώ ή 20,4%.

Επίσης, οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 796 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 135 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (661 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,4 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 679 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.