Περισσότεροι από 900.000 άνεργοι βρίσκονται ακάλυπτοι από τον ΟΑΕΔ, καθώς δεν λαμβάνουν ούτε επίδομα ανεργίας ούτε επιδότηση απασχόλησης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των ΝΕΩΝ και με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το σύνολο των εγγεγραμμένων μη αναζητούντων εργασία – για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 – ανήλθε σε 196.709 άτομα, από τα οποία 70.814 (ποσοστό 36%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 125.895 (ποσοστό 64%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 77.169 είναι άνδρες (ποσοστό 39,23%) και οι 119.540 είναι γυναίκες (ποσοστό 60,77%).

Σημειώνεται ότι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο οι εγγεγραμμένοι και όχι οι πραγματικά άνεργοι στη χώρα μας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΑΕΔ (Φεβρουάριος 2015). Ειδικότερα οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανέρχονται σε 1.061.221. 

Από αυτούς επίδομα ανεργίας λαμβάνουν μόλις 153.602, δηλαδή μόλις ένας στους επτά. 

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων αναζητούντων εργασία που ανέρχονται σε 864.512 άτομα, οι γυναίκες κατέχουν τα θλιβερά πρωτεία με ποσοστό 59,88% ή 517.636 άνεργες και ακολουθούν οι άνδρες με ποσοστό 40,12% ή 346.876 άνεργοι.

Οι ηλικιακές ομάδες στις οποίες «θερίζει» η ανεργία  σύμφωνα με τα στοιχεία έχει ως εξής:

Από 30 έως 44 ετών καταγράφονται 350.185 άνεργοι σε ποσοστό 40,51%, από 45 έως 54 ετών καταγράφονται 189.573 άνεργοι σε ποσοστό 21,93% και από 25 έως 29 ετών καταγράφονται 122.917 άνεργοι σε ποσοστό 14,22%.