Αύξηση 1,4%, που μεταφράζεται από 30,1 σε 30,5 δισ. ευρώ σημειώθηκε τους τρεις τελευταίους μήνες του 2014 στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων οπου εξυπηρετούν νοικοκυριά.

Την ίδια στιγμή, η τελική καταναλωτική δαπάνη ελαττώθηκε σε ποσοστό 0,2%, από 32,7% δισ.Ευρώ σε 32,6 δισ. Ευρώ

Πρόκειται για στοιχεία που προκύπτουν από τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα, επίσης, με τα οποία, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -7% το δ΄ τρίμηνο 2014 από -8,8% το δ΄ τρίμηνο 2013.

Επιπλέον, πτώση 12,8% σημείωσαν οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) των μη χρηματοοικονομικών εταιριών, από 1,284 δισ. ευρώ το 2013 σε 1,119 δισ. ευρώ το 2014. Το ποσοστό των επενδύσεων προς την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, ήταν 8,2% το δ΄ τρίμηνο 2014 από 9% το 2013.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 1,8% και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,9%, με αποτέλεσμα το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο να αυξηθεί κατά 0,8%.

Τέλος, οι καθαρές δανειακές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 3,2 δισ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2013.