Μείωση στα 145 δισ. ευρώ από 147,5 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο, κατέγραψαν τον Μάρτιο οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Φεβρουάριο, οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες είχαν μειωθεί κατά περίπου 7,8 δισεκ. ευρώ.