Συνεχίστηκε και τον Μάρτιο η μείωση της χρηματοδότησης από τις τράπεζες σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 639 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό υπόλοιπο των δανείων του ιδιωτικού τομέα να εμφανίζει μείωση κατά 2,5% σε σχέση με πέρυσι.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάρτιο του 2015, ήταν αρνητική κατά 303 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο -2,2%, από -2,3% το Φεβρουάριο του 2015. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο -2,6%, από -2,4% το Φεβρουάριο του 2015, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 451 εκατ. ευρώ. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο 3,7% το Μάρτιο του 2015, από 0,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 149 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στα νοικοκυριά το χρέος σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια υποχώρησε στο τέλος Μαρτίου στα 96,8 δισ. ευρώ από 97,6 δισ. ευρώ που ήταν στις αρχές του χρόνου, καταγράφοντας σε ετήσια βάση μείωση κατά 3%.

Πιο συγκεκριμένα τα στεγαστικά δάνεια διαμορφώθηκαν στα 69,5 δισ. ευρώ καταγράφοντας μείωση κατά 3,3%, ενώ η μείωση στα καταναλωτικά δάνεια και κάρτες διαμορφώθηκε στο 2,5% και το υπόλοιπο τους υποχώρησε στα 25,8 δισ. ευρώ.