Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στην Κροατία, μεταξύ 0,5% και 1,5% για τον μήνα Μάρτιο, δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία τεσσάρων αναλυτών, αλλά και του γραφείου Στατιστικής της χώρας (DZS). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του DZS το μέσο ποσοστό αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής προσδιορίζεται στο 1%. Στην περίπτωση που τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία τεκμηριωθούν, θα πρόκειται για τον δεύτερο συνεχόμενο μήνα αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής στην Κροατία. Η θετική αυτή τάση καταγράφηκε και τον Φεβρουάριο, με αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 1,9%. 

Ωστόσο, η βιομηχανική παραγωγή τον Ιανουάριο του 2015 ήταν μειωμένη κατά (-5%) σε σύγκριση με το επίπεδο παραγωγής τον Ιανουάριο του 2014. Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής έχει θετικό ρόλο στη μακροοικονομική σταθερότητα, μέσω της καταπολέμησης της ανεργίας, της αύξησης της οικονομικής ρευστότητας στην αγορά, αλλά και της περαιτέρω τόνωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.