Νέα αύξηση της ανεργίας καταγράφεται στην Ιταλία, βάσει των στοιχείων του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής istat.

Ο δείκτης της ανεργίας, τον περασμένο Μάρτιο διαμορφώθηκε στο 13%, με αύξηση του 0,2% σε σχέση με τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η ανεργία των νέων μέχρι είκοσι πέντε ετών άγγιξε το ποσοστό του 43,1%, το οποίο είναι και το υψηλότερο των τελευταίων επτά μηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Istat, τον Μάρτιο 3.302.000 Ιταλοί βρίσκονταν σε αναζήτηση εργασίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η νέα αύξηση της ανεργίας είναι τουλάχιστον «απρόσμενη» στην Ιταλία, από την στιγμή που το κοινοβούλιο, τον περασμένο Δεκέμβριο ενέκρινε την μεταρρύθμιση του εργασιακού, με βασικά σημεία την διεύρυνση των συμβολαίων αορίστου χρόνου, και την παροχή μεγαλύτερης ευχέρειας απολύσεων στους εργοδότες.

Κύριος στόχος της κυβέρνησης Ρέντσι, η οποία προώθησε το συγκεκριμένο μέτρο και με προσφυγή σε ψήφο εμπιστοσύνης, ήταν η αύξηση της απασχόλησης.