Στα 6 δισ. ευρώ ανέρχονται οι εκροές καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

Από τον Δεκέμβριο μέχρι το τέλος του Απριλίου οι καταθέσεις που εγκατέλειψαν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα  υπολογίζονται στα 33 δισ. ευρώ. 

Ακόμη το διάστημα Δεκέμβριος - Μάρτιος 2015 οι εκροές καταθέσεων ανήλθαν στα 27 δισ. ευρώ, αναφέρει η επενδυτική τράπεζα και τονίζει ότι η αύξηση της επείγουσας παροχής ρευστότητας (ELA) κατά 5,6 δισ. ευρώ τον Απρίλιο υποδηλώνει ότι οι εκροές μπορεί να έχουν εκ νέου επιταχυνθεί κατά τις τελευταίες εβδομάδες του Απριλίου. 

Η Goldman Sachs σημειώνει πως η αύξηση του ορίου του ΕLA συσχετίζεται με την ταχύτητα μείωσης των καταθέσεων και το ύψος των εκροών από τις ελληνικές τράπεζες

Η επενδυτική τράπεζα επισημαίνει ότι οι εκροές καταθέσεων ανήλθαν στα  2,5 δισ. ευρώ το Μάρτιο από  7,9 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο, ενώ η αύξηση του ELA ήταν 3 δισ. ευρώ και 8,3 δισ. ευρώ το Μάρτιο και το Φεβρουάριο, αντίστοιχα. 

Παράλληλα, αναφέρει πως οι τέσσερις συστημικές τράπεζες  έχουν πρόσβαση σε διαθέσιμα ενέχυρα 115 Goldman Sachs στο πλαίσιο του ELA (σε τιμές τοις μετρητοίς), κάτι που όπως αναφέρει τους επιτρέπει να έχουν ένα απόθεμα ρευστότητας 40 δισ. ευρώ.