Επιδείνωση σημειώθηκε στο δείκτη οικονομικού κλίματος για το μήνα Απρίλιο, ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στους δείκτες καταναλωτικής εμπιστοσύνης (-9,5 μονάδες δείκτη) και βιομηχανίας (-4,8 μονάδες δείκτη), αναφέρουν οι οικονομικοί αναλυτες της Eurobank, στο εβδομαδιαιο δελτίο της τράπεζας.

Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση «η πτωτική τάση του δείκτη οικονομικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες, δεν οφείλεται σε κάποια αρνητική εξωτερική διαταραχή. Για παράδειγμα, οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου και η αποδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου αποτελούν θετικές και όχι αρνητικές εξωτερικές διαταραχές για την ελληνική οικονομία. Συνεπώς, η χειροτέρευση του οικονομικού κλίματος πιθανώς να οφείλεται σε εγχώριους παράγοντες», εκτιμούν οι αναλυτές.

Στην ανακοίνωση, επίσης, υπογραμμίζεται ότι «το κλίμα αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί από το καλοκαίρι του 2014 μέχρι και σήμερα, συντελεί στη χειροτέρευση των δεικτών εμπιστοσύνης και στην επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών για τις μελλοντικές οικονομικές-πολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις αποφάσεις που λαμβάνουν στο παρόν και, ως εκ τούτου, επηρεάζεται και η συνολική πορεία της οικονομίας. Η άρση της αβεβαιότητας και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας», αναφέρει η Eurobank στην ανάλυσή της».

«Το πιο σημαντικό στοιχείο αναφορικά με τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας δεν είναι τόσο η αύξηση των πιστώσεων, αλλά η βέλτιστη χρήση των ήδη υπαρχόντων αποταμιευτικών πόρων, δηλαδή η αξιοποίησή τους στις πιο παραγωγικές οικονομικές δραστηριότητες. Η δυναμική της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική ανακατανομή των κεφαλαιακών πόρων. Είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο που καθιστά πολύ σημαντική τη συμβολή του εγχώριου τραπεζικού συστήματος στη μετέπειτα αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας", επισημαίνουν οι αναλυτές της τράπεζας» καταλήγει η ανακοίνωση.