Παράταση έως και τις 26 Μαΐου δόθηκε για τη ρύθμιση των οφειλών προς την εφορία.

Πρόκειται για τη διαδικασία που σβήνει προσαυξήσεις ανάλογα με τον πόσο φόρο θα προκαταβάλει ο φορολογούμενος. Η συγκεκριμένη δυνατότητα που είχε διακοπεί στις 27 Απριλίου τέθηκε εκ νέου στη διάθεση των φορολογούμενων έπειτα από σχετική απόφαση τη αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών Νάντιας Βαλαβάνη

Παράλληλα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων απέστειλε στους οφειλέτες ηλεκτρονικά μηνύματα που τους καλεί να ενταχθούν στη ρύθμιση: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν.4321/2015, έχετε τη δυνατότητα υπαγωγής των οφειλών σας σε ρύθμιση, με αίτηση που υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr , με τη χρήση των προσωπικών κωδικών εισόδου.

Η ως άνω ρύθμιση περιλαμβάνει απαλλαγές από πρόσθετους φόρους ή τέλη του ν.2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του ν.4174/2013 που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν τις οφειλές, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. 

Επίσης, εάν προκαταβληθεί ποσό (κατ’ ελάχιστο 200€) βασικής οφειλής, παρέχεται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με το επιλεγμένο πρόγραμμα ρύθμισης. 

Οι οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση επιβαρύνονται με μειωμένο ετήσιο επιτόκιο ύψους 3% αντί του ισχύοντος 8,76%, ενώ απαλλάσσονται από τόκους εάν το ύψος της συνολικής βασικής ρυθμισμένης οφειλής είναι μικρότερο των 5.000€. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια τη ρύθμισης, δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 57 και 59 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του άρθρου 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση πατήστε εδώ.

Για Είσοδο στην εφαρμογή των ρυθμίσεων πατήστε εδώ.