Για ένα ακόμη μήνα  θα μπορούν οι φορολογούμενοι να αποπληρώσουν τις οφειλές τους προς το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω των ρυθμίσεων που τρέχουν για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Όσοι έχουν οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν μετά την παράταση που δόθηκε να μπουν στην ρύθμιση μέχρι τις 2 Ιουνίου. Μέσω αυτής παρέχεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν όλες οι οφειλές ανεξαρτήτου ύψους, είτε εφάπαξ, είτε έως 50 δόσεις, είτε έως 100 δόσεις, με αντιστρόφως ανάλογη έκπτωση επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων. 
Πιο συγκεκριμένα, για εφάπαξ καταβολή, προβλέπεται  έκπτωση 100%, μειώνεται σε 70% στην περίπτωση ρύθμισης έως 50 δόσεις, και έκπτωση 50%  για την περίπτωση εξόφλησης σε 100 δόσεις. Επιβάλλεται ετήσιο επιτόκιο 3%, στην αποπληρωμή των οφειλών, μόνο για ποσά άνω των 5.000 ευρώ. Για ποσά έως 5.000 ευρώ  δεν επιβάλλεται ετήσια προσαύξηση, ως επιπλέον κίνητρο ένταξης στη ρύθμιση σε μικροεπαγγελματίες. Προϋπόθεση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση είναι η πληρωμή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Παρέχεται το δικαίωμα ένταξης και σε οφειλέτες που έχουν υπαχθεί ήδη σε άλλες υφιστάμενες ρυθμίσεις. Σε όσους ασφαλισμένους, αποδεδειγμένα είχαν μηδενικό εισόδημα κατά το 2014, αναστέλλονται  τα εισπρακτικά μέτρα και οι διώξεις για περίοδο 12 μηνών. 

Επίσης παρατείνεται μέχρι τις 26 Μαΐου η ρύθμιση μερικής ή ολικής εξόφλησης οφειλών προς το Δημόσιο με ισόποση διαγραφή προσαυξήσεων. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν μερικώς ή ολικώς την οφειλή τους, να τους διαγραφούν ισόποσες προσαυξήσεις και το υπόλοιπο ποσό να ρυθμιστεί σε έως 100 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 20 ευρώ.  

Για όσους δεν μπορούν να πληρώσουν με προκαταβολή, ισχύει η ρύθμιση των 100 δόσεων μέσω της οποίας μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς το Δημόσιο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και την 1η Μαρτίου 2015 και φόροι που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την ίδια ημερομηνία. Σε αυτές συγκαταλέγεται και το χαράτσι στα ακίνητα (ΕΕΤΑ) του 2013 που βεβαιώθηκε πρόσφατα σε πολλούς φορολογουμένους.  

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στον αριθμό των δόσεων και την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις προβλέπεται:

α) για εφάπαξ εξόφληση απαλλαγή κατά 100% από τις προσαυξήσεις

β) από 2 έως και 5 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 90%

γ) από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 80%

δ) από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 75%

ε) από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 70%

στ) από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 65%

ζ) από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 60%

η) από 51 έως και 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 55%

θ) από 61 έως και 70 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 50%

ι) από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 45%

ια) από 81 έως και 90 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 40%

ιβ) από 91 έως 100 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 30% από τις προσαυξήσεις