Σε 867.855 άτομα, από 864.512 που ήταν τον Φεβρουάριο, ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας. Το ποσοστό αυξήθηκε κατά 3.343 άτομα (0,39%). 

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων 465.539 (ποσοστό 53,64%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, ενώ 402.316 (ποσοστό 46,36%) είναι εγγεγραμμένα για λιγότερο από 12 μήνες. Οι άνδρες ανέρχονται σε 347.971 άτομα (ποσοστό 40,10%) και οι  γυναίκες σε 519.884 άτομα (ποσοστό 59,90%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον Μάρτιο 2015, ανήλθε σε 189.495 άτομα. Από αυτά 72.354 (ποσοστό 38,18%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 117.141 (ποσοστό 61,82%) για λιγότερο από 12 μήνες. Οι άνδρες ανέρχονται σε  73.571  άτομα (ποσοστό 38,82%) και οι γυναίκες σε 115.924  (ποσοστό 61,18%).