Αύξηση κατά 1,1% κατέγραψε το λιανικό εμπόριο στην Κροατία τον Μάρτιο, ενώ τον Φεβρουάριο είχε καταγραφεί αύξηση των πωλήσεων λιανικής κατά 1,9%. 

Το συνολικό στατιστικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα και εκτιμάται πως θα καταγράψει συνολικό ποσοστό αύξησης της κατανάλωσης κατά 1,7% στην Κροατία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015. 

Ύστερα από δύο χρόνια συνεχιζόμενης μείωσης, το λιανικό εμπόριο στην Κροατία, καταγράφηκε με αύξηση 0,4%, το 2014. 

Η αύξηση στο λιανικό εμπόριο καταγράφει την τόνωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, ενώ λειτουργεί υποστηρικτικά προς την οικονομική ρευστότητα, στην πραγματική οικονομία, καταπολεμώντας, παράλληλα, την ανεργία.