Ρυθμίσεις σχετικά με τους μισθωτούς που πληρώνονται και με μπλοκάκι καθώς και για τα ανεισπρακτα ενοίκια αναμένεται να φέρει το υπουργείο Οικονομικών. 

Πρόκειται για επαναφορά ρυθμίσεων που έληξαν πέρυσι με αποτέλεσμα να επέρχονται φορολογικές επιβαρύνσεις στις δύο αυτές κατηγορίες φορολογουμένων αν δεν υπάρξουν αλλαγές. 

Σχετικά με τους μισθωτούς με εισόδημα από μισθωτή εργασία αλλά και αμοιβές με μπλοκάκι η ρύθμιση αναμένεται να προβλέπει ότι θα φορολογηθούν για το σύνολο του εισοδήματος τους με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών. Με βάση το καθεστώς αυτό είχαν φορολογηθεί και τα εισοδήματα του 2013 αλλά ο νέος φορολογικό νόμος που ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014, προβλέπει ότι οι μισθωτοί με αμοιβές και από μπλοκάκι θα φορολογηθούν για το εισόδημα αυτό με βάση την κλίμακα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Η ρύθμιση που αναμένεται να ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών θα επαναφέρει το προηγούμενο καθεστώς.

Σε ότι αφορά τα ανείσπρακτα ενοίκια θα επαναφερθεί η δυνατότητα εκχώρησής τους στο δημόσιο μέσω των ΔΟΥ προκειμένου οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να μην φορολογούνται για εισόδημα που δε εισέπραξαν. Και η διάταξη αυτή ίσχυε έως πέρυσι αλλά δεν προβλέπεται στον φορολογικό νόμο που θα ισχύσει για τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2014