Σε «κούρεμα» των εκτιμήσεών της για την πορεία της ελληνικής οικονομίας της φέτος, αλλά και των εκτιμήσεων για τα δημοσιονομικά μεγέθη, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της Κομισιόν για την Ελλάδα με τίτλο «Αναχαίτιση της ανάκαμψης, λόγω της υψηλής πολιτικής αβεβαιότητας», στο πλαίσιο των εαρινών οικονομικών προβλέψεων των χωρών της ΕΕ για την περίοδο 2014-2016, η αύξηση του ΑΕΠ το 2014 ήταν της τάξεως του 0,8%.

Η Κομισιόν προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 0,5% το 2015 και το 2016 προβλέπει νέα αύξηση της τάξης του 2,9%.

Όσον αφορά στο δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας, η Επιτροπή εκτιμά ότι θα κλείσει στο (-3,5%) του ΑΕΠ το 2014 και θα μειωθεί στο (-2,1%) το 2015 και στο (-2,2%) το 2016.

Το δημοσιονομικό χρέος εκτιμάται ότι θα κλείσει στο 177,1% το 2014, θα φτάσει στο ανώτατο επίπεδο το 2015 (180,2% του ΑΕΠ), ενώ θα αρχίσει να μειώνεται από το 2016 και μετά, για να φθάσει στο 173,5%.

Η ανεργία στην Ελλάδα αναμένεται να καταγράψει μείωση από 26,5% του ενεργού πληθυσμού το 2014 στο 25,6% το 2015 και περαιτέρω μείωση το 2016, στο 23,2%.

Ο πληθωρισμός θα παραμείνει αρνητικός το 2015 στο -1,5%, ενώ το 2016 θα περάσει σε θετικό πρόσημο στο +0,8%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από -2,2% του ΑΕΠ το 2014 θα μειωθεί στο -1,6% το 2015 και στο -1,3% το 2016.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει το πραγματικό ΑΕΠ να αυξηθεί κατά 1,8% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 1,5% στην Ευρωζώνη, με τις εκτιμήσεις να είναι αντίστοιχα κατά 0,1 και 0,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερες από τις προηγούμενες προβλέψεις της. Για το 2016, η Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 2,1% για την ΕΕ και 1,9% για την Ευρωζώνη.

Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοείται από θετικές οικονομικές εξελίξεις, εκτιμά η Κομισιόν, με αυτούς τους βραχυπρόθεσμους παράγοντες να στηρίζουν την κατά τ’ άλλα ήπια κυκλική ανάκαμψη της ΕΕ.

Η ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στις αγορές, εκτιμά η Κομισιόν, καθώς οδηγεί σε χαμηλότερα επιτόκια και δημιουργεί προσδοκίες για βελτίωση των πιστωτικών συνθηκών. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η εγχώρια ζήτηση είναι η κινητήρια δύναμη για την αύξηση του ΑΕΠ, αναμένοντας επιτάχυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης φέτος και ανάκαμψη των επενδύσεων το 2016.