Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών σε 100 δόσεις. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών στις 13 μέρες από την έναρξη ισχύος μέχρι τις 30 Απρίλη,  έχουν υποβληθεί ήδη 278.000 αιτήσεις (93% από φυσικά πρόσωπα και 7% από νομικά) με αρχικό ρυθμιζόμενο κεφάλαιο 1,92 δισ. ευρώ στο οποίο αντιστοιχούν 280 εκατ. προσαυξήσεις, δηλ. συνολικά 2,2 δισ. ευρώ.

Η συνολική καταβολή από εφάπαξ εξόφληση, μερική καταβολή ή και πρώτη δόση για τον Απρίλιο είναι 110 εκατ. ευρώ εκ των οποίων μέχρι τις 29 Απρίλη – σύμφωνα με ενημέρωση από τις τράπεζες – έχουν εισπραχθεί 101 εκατ. ευρώ.  

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών η ρύθμιση έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, που συνοψίζονται στη δυνατότητα καταβολής προκαταβολής με ισόποση απαλλαγή προσαυξήσεων, στη γενναιότερη μείωση προσαυξήσεων και τόκων, στη δυνατότητα ελάχιστης μηνιαίας καταβολής μικρότερου ποσού (από 50€ σε 20€) και στη μη περαιτέρω επιβάρυνση με τόκους, όταν το ποσό βασικής οφειλής δεν ξεπερνά τις 5.000 ευρώ.

Για συγκριτικούς λόγους: Στην προγενέστερη διαδικασία ρύθμισης των 100 δόσεων του 2014 υποβλήθηκαν συνολικά 230 χιλ. αιτήσεις υπαγωγής κατά το χρονικό διάστημα από 25 Νοεμβρίου 2014 μέχρι 31 Μαρτίου 2015. Από αυτές, έχουν επικυρωθεί / κλείσει 193 χιλ. αιτήσεις με ρυθμισμένο κεφάλαιο 1,5 δις και έχουν εισπραχθεί περίπου 220 εκ. ευρώ.