Μείωση του ποσοστού της ανεργίας σημειώθηκε στην χώρα τον Φεβρουάριο του 2015 σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αφού από 27,2% που ήταν τον Φεβρουάριο του 2014, έναν χρόνο μετά βρέθηκε στο 25,4%.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.205.857 άτοµα, με το πρόβλημα να συνεχίζει να εστιάζεται στους νέους έως 24 ετών (ένας στους δύο άνεργος) και στην πλέον παραγωγική ηλικία των 25- 34 ετών (περίπου τρεις στους 10 άνεργοι).

Παράλληλα, καταγράφεται ως τάση το γεγονός των απολύσεων σε άτομα που προσεγγίζουν στη σύνταξη (προκειμένου να προσληφθούν χαμηλόμισθοι νέοι) και οι οποίοι στη συνέχεια αδυνατούν να βρουν εκ νέου εργασία.

Ειδικότερα, από τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν τα εξής:

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 97.512 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2014 (μείωση 7,5%) και κατά 15.097 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2015 (μείωση 1,2%).

Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.549.166 άτομα. Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 55.454 άτοµα σε σχέση µε το Φεβρουάριο 2014 (αύξηση 1,6%) και κατά 7.662 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο 2015 (αύξηση 0,2%).

Ο οικονοµικά μη ενεργός πληθυσµός (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθε σε 3.347.358 άτοµα και μειώθηκε κατά 10.156 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2014 (μείωση 0,3%), ενώ αυξήθηκε κατά 3.797 άτοµα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2015 (αύξηση 0,1%).

Το ποσοστό της ανεργίας στις γυναίκες (29,1% τον Φεβρουάριο 2015 από 30,7% τον Φεβρουάριο 2014) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (22,4% από 24,4%).

Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στα άτομα 15- 24 ετών (50,1% τον Φεβρουάριο 2015 από 56,4% τον Φεβρουάριο 2014) και 25- 34 ετών (31,3% από 36%). Ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 35- 44 ετών (22,2% από 24,7%), 45- 54 (21,3% από 20,6%), 55- 64 ετών (17,8% από 17,9%) και 65- 74 ετών (7,8% από 14,5%).

Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (26,9% τον Φεβρουάριο 2015 από 26,3% τον Φεβρουάριο 2014), η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (26,3% από 28,8%) και η Αττική (26,3% από 28,4%). Ακολουθούν η Μακεδονία- Θράκη (25,9% από 28,9%), η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (25,6% από 26,8%), η Κρήτη (24% από 24,1%) και το Αιγαίο (14,8% από 22,9%).