Το ποσό των 1,14 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά την προγραμματισμένη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. 

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ το επιτόκιο παρέμεινε σταθερό στα επίπεδα των 2,97% όσο και στην προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας που είχε διενεργηθεί στις 8 Απριλίου.

Το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό ήταν 875 εκατ ευρώ ενώ υποβλήθηκαν προσφορές 1.138 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να υπάρξει υπερκάλυψη κατά 1,30 φορές