Ανάπτυξη 0,5% αναμένει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για την Κροατία το 2015.

Η εξέλιξη της πρόβλεψης του ΔΝΤ για την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης στην Κροατία, συναρτάται άμεσα με τις εξελίξεις στο περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, καθώς σχετίζεται άμεσα με την πορεία των εξαγωγών, αλλά και τη διαθέσιμη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών στη χώρα. 

Η πρόβλεψη του ΔΝΤ προεκτείνεται στο 2016 και το 2017, με το εκτιμώμενο ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ να κυμαίνεται από 1,5% - 2%. 

Ωστόσο, παρά τη γενικότερη θετική εκτίμηση του ΔΝΤ εκφράζονται ανησυχίες για τη συνεχιζόμενη τάση μείωσης των επενδύσεων από τις επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς μεγάλος αριθμός από αυτές υποφέρει από την αύξηση του λειτουργικού τους κόστους, αλλά και από την εξυπηρέτηση των δανείων τους. 

Από την άλλη μεριά, η αύξηση των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο αποτιμάται θετικά, καθώς είναι δηλωτική της ανάκαμψης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.