Άλλες 4.500 θέσεις εργασίας καταργεί ο γερμανικός όμιλος Siemens παγκοσμίως, από τις οποίες οι 2.200 στη Γερμανία. 

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης που είχε ανακοινωθεί πριν από ένα χρόνο, είχαν καταργηθεί άλλες 7.800 θέσεις εργασίας.

Ο όμιλος ο οποίος ξεκίνησε πρόγραμμα για την αποκατάσταση της κερδοφορίας του, λαμβάνοντας μέτρα μεταξύ άλλων, για τη μείωση των δαπανών και εφαρμόζοντας αναδιάρθρωση του τεράστιου χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων του, αποφάσισε πρόσθετα μέτρα για να δραστηριοποιηθεί στην ενέργεια και το φυσικό αέριο, τομείς όπου οι εμπορικές λειτουργίες θα ενοποιηθούν, όπως και σε διάφορες υπηρεσίες που επί μακρόν παρουσιάζουν μικρή κερδοφορία.

Οι 7.800 περικοπές θέσεων εργασίας που έχουν ήδη ανακοινωθεί, με τις 2.900 στη Γερμανία, αφορούν τις διοικητικές υπηρεσίες και τα γενικά έξοδα.

«Ένα χρόνο μετά την παρουσίαση του προγράμματός της 'Vision 2020', η Siemens είναι σε καλό δρόμο για την υλοποίησή του με στόχο την επανευθυγράμμιση του ομίλου», σύμφωνα με την ανακοίνωση.