Η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων είναι δυνατή σε έκτακτες περιπτώσεις, δήλωσε ο Ιβ Μερς, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα La Vanguardia.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να ληφθούν τέτοια μέτρα στην περίπτωση της Ελλάδας είπε χαρακτηριστικά ότι «σε μια έκτακτη περίπτωση, κάθε χώρα πρέπει να λαμβάνει έκτακτα μέτρα όπως απαιτεί η περίσταση. Το να μιλάμε για αυτά εκ των προτέρων θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αγορά».

Σε ερώτηση για το εάν θα μπορούσε να υπάρξει από την πλευρά της Αθήνας αθέτηση των υποχρεώσεων της σε ό,τι αφορά το χρέος, εντός της Ευρωζώνης:

Έχουν υπάρξει χρεοκοπίες στις ΗΠΑ και άλλες νομισματικές ενώσεις, χωρίς πολιτικές συνέπειες. Αυτό που έχει σημασία είναι ο τρόπος που οι ευρωπαϊκές χώρες αντιλαμβάνονται την πολιτική συνοχή και η βούλησή τους να παραμείνουν μαζί.