Την Πέμπτη 28 Μαΐου θα ανακοινώσει η Alpha Bank τα αποτελέσματα α' τριμήνου.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει ως εξής:

  • ώρα 17.20: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου 2015 Έκδοση Δελτίου Τύπου και οικονομικών καταστάσεων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα της Τραπέζης στο διαδίκτυο (www.alpha.gr) και την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
  • ώρα 18.00: Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιασκέψεως

Λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους σε μεταγενέστερη επικοινωνία.