Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την επισκευή και συντήρηση της μεγάλης πλωτής δεξαμενής 15.000 τόνων του ΟΛΠ, προϋπολογισμού 1.866.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ανακοίνωσε ο Οργανισμός.

Η εν λόγω δεξαμενή του ΟΛΠ είναι κατασκευασμένη από ναυπηγικό χάλυβα και η αξιοπλοΐα της παρακολουθείται και πιστοποιείται από τον Ελληνικό Νηογνώμονα.

Έχει ικανότητα δεξαμενισμού πλοίων εκτοπίσματος μέχρι 15.000 τόνους, κατ' ανώτατο όριο κατά το δεξαμενισμό. Οι πάσης φύσεως εργασίες στα πλοία που βρίσκονται στις δεξαμενές του ΟΛΠ πραγματοποιούνται από υψηλού επιπέδου εξειδικευμένα συνεργεία της ΝΕΖ όλες τις ημέρες και ώρες του 24ώρου.

Ο ΟΛΠ διαθέτει επιπλέον στο Πέραμα και τη Μικρή Πλωτή Δεξαμενή ("ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΙΙ", 4.000 τόνων), καθώς και δύο ακόμα μόνιμες δεξαμενές στο Κεντρικό Λιμάνι του Πειραιά.

Η δαπάνη της επισκευής θα καλυφθεί αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια από τον ΟΛΠ καθώς ο οργανισμός αποδεικνύει έμπρακτα, για άλλη μία φορά, τη σημασία που αποδίδει για τη διατήρηση του επισκευαστικού χαρακτήρα της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πειραιά - Περάματος και την εν γένει ανάπτυξη ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων, που αποτελούν και καταστατικές δεσμεύσεις του.


TAGS