Στις χώρες με τη χαμηλότερη αναλογία φόρων ως προς το ΑΕΠ συγκαταλέγεται η Ρουμανία, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου του υπουργείου Οικονομικών στο Βουκουρέστι. 

Ωστόσο, όπως είπε υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης, μέσω της αναδιάρθρωσης των οικονομικών υπηρεσιών, αλλά και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, σε διάφορα επίπεδα της πραγματικής οικονομίας. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, καταγράφηκε αύξηση φορολογικών εσόδων σε ποσοστό 0,5% επί του ΑΕΠ, στο πρώτο τρίμηνο του 2015. Η αναλογία φόρων επί του ποσοστού ΑΕΠ έχει άμεση σχέση με τη διαθέσιμη οικονομική ρευστότητα, αλλά και τη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας της αγοράς, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.