Αυξήθηκε κατά 4,7% η βιομηχανική παραγωγή στην Τουρκία τον Μάιο. 

Το ποσοστό αύξησης σε σύγκριση με τη βιομηχανική παραγωγή του Φεβρουαρίου ήταν 2,2%, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, που ανέμεναν αύξηση 1,7%.

Στον τομέα παραγωγής των ορυχείων, η αύξηση ήταν 3,8%, ενώ στη βιομηχανική παραγωγή προϊόντων 5%.

Στον τομέα της ενέργειας, η αντίστοιχη ετήσια αύξηση παραγωγής ήταν στο 3%.