Μειώθηκε εκ νέου το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ

Τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Εργασίας, δημιουργήθηκαν 223.000 νέες θέσεις εργασίας – βάσει του αριθμού των εργαζομένων σε λίστες μισθοδοσίας εκτός του αγροτικού κλάδου - με την αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο υπηρεσιών να αντισταθμίζει την μείωση του αριθμού των απασχολουμένων στον εξορυκτικό τομέα. 

Ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας για τον Μάρτιο, ωστόσο, αναθεωρήθηκε στις 85.000, που είναι ο χαμηλότερος από τον Ιούνιο του 2012.

Παράλληλα, το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα στο 5,4%, στο χαμηλότερο επίπεδό της από τον Μάιο του 2008.