Τη συνεργασία της με την εταιρεία Θρακικά Εκκοκιστήρια ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στο πλαίσιο των Ευέλικτων Προγραμμάτων Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας, στηρίζοντας σταθερά τους Έλληνες αγρότες και ισχυροποιώντας περαιτέρω την παρουσία της στο χώρο του πρωτογενούς τομέα, που εκτείνεται από την παραγωγή έως τη μεταποίηση και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων. 

Με αντικείμενο την εκκόκκιση συσπόρου βάμβακος και την πώληση εκκοκκισμένου βάμβακος και βαμβακοσπόρου, η εταιρία “ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.” έχει κύκλο εργασιών άνω των Ευρώ 30 εκατ. και το 95% των πωλήσεών της αφορά εξαγωγές. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί συνέχεια υφισταμένης Ε.Π.Ε., η οποία είχε ιδρυθεί το 1972. Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο 4ο χλμ Κομοτηνής – Ξάνθης, με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 550 τόνων συσπόρου βάμβακος.

Επίσης, λειτουργεί δύο ακόμη εκκοκκιστήρια, με το σύστημα “φασόν”, στο νομό Ροδόπης και στο νομό Έβρου, δυναμικότητας περίπου 650 και 250 τόνων, αντιστοίχως. 

Προμηθευτές της εταιρίας είναι 2.500 – 3.000 αγρότες από τους νομούς Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, με αγορές άνω των 55.000 τόνων συσπόρου βάμβακος, κατά την εκκοκκιστική περίοδο 2014 - 2015. 

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των Ευέλικτων Προγραμμάτων Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας, η Τράπεζα ήδη συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε., INTERCOMM FOODS A.E., ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε., Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Κ. , ΣΙΑΡΚΟΣ Α.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑΒΑΜΒΑΚΟΣ, Π.Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και E.& D. KONTOS S.A. 

Το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς για τα Ευέλικτα Προγράμματα Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας της Alpha Bank αναμένεται να συνεχισθεί, καθώς η εν λόγω χρηματοδότηση καλύπτει πλήρως τις ανάγκες αγροτών / παραγωγών, μεταποιητικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς τους. 


TAGS