Στα 4,42 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου τον Μάρτιο, από 4,01 δισ. ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με το Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν στα 3,74 δισ. ευρώ από 3,38 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα,  ενώ σε αυτές προστίθενται και εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι οποίες αυξήθηκαν στα 688 εκατ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου, από 628 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Πρωταθλητές χρεών εμφανίζονται για ακόμη μια φορά τα ασφαλιστικά Ταμεία, οι οφειλές των οποίων ανήλθαν στα 2 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, από 1,88 δισ. που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Εξ αυτών, στο 1,38 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ, ενώ στα 382 εκατ. ανέρχονται οι οφειλές του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Στα 319 εκατ. ευρώ από 263 εκατ. αυξήθηκαν οι οφειλές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώ στα 903 εκατ. από 787 εκατ. διαμορφώθηκαν οι οφειλές των δημόσιων νοσοκομείων.