Ετήσια αύξηση 1,1% κατέγραψε το λιανικό εμπόριο στην Κροατία, τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας στο Ζάγκρεμπ. 

Η αύξηση αυτή αφορά πραγματικές τιμές, ενώ αποτυπώνει τη θετική τάση κατανάλωσης στην αγορά της Κροατίας, καθώς οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν για όγδοο συνεχόμενο μήνα. 

Η αντίστοιχη αύξηση τον Φεβρουάριο ήταν στο 1,9%, ενώ θετική συνεχιζόμενη τάση στο λιανικό εμπόριο είχε να καταγραφεί από το 2007. Η αύξηση στο λιανικό εμπόριο συνδέεται άμεσα με τη διαθέσιμη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ενώ είναι δηλωτική της βελτίωσης των επιπέδων ρευστότητας, αυξάνοντας τη δυναμική της πραγματικής οικονομίας και καταπολεμώντας την ανεργία.