Η οικονομία στην Ευρωζώνη ανακάμπτει, ενώ φαίνεται να εξασθενεί στις ΗΠΑ και να συνεχίζει να επιβραδύνεται στην Κίνα, σύμφωνα με τους σύνθετους δείκτες του ΟΟΣΑ.

Οι σύνθετοι πρόδρομοι δείκτες (CLI), που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, σχεδιασμένοι να ανιχνεύουν σημεία καμπής στις οικονομίες, υποδηλώνουν σταθερή αναπτυξιακή δυναμική στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης καθώς και στην Ιαπωνία, τη Γερμανία, τη Βρετανία και την Ινδία, είπε ο οργανισμός.

«Στην Ευρωζώνη, η αναπτυξιακή δυναμική συνεχίζει να ενισχύεται, ιδιαίτερα στη Γαλλία και την Ιταλία. Ενδείξεις χαλάρωσης της αναπτυξιακής δυναμικής εμφανίζονται στις ΗΠΑ, αν και ίσως αντανακλούν προσωρινούς παράγοντες» ανέφερε ο οργανισμός.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, που χρησιμοποιεί την τιμή 100 ως μακροπρόθεσμο μέσο όρο, οι τελευταίοι μηνιαίοι δείκτες CLI δείχνουν την αμερικανική οικονομία να υποχωρεί από το 98,8 στο 98,6 και την Κίνα από το 98,1 στο 97,9.

Η Ευρωζώνη παραμένει σταθερή στο 100,7, με τη Γερμανία να διατηρείται στο 99,8, τη Γαλλία να αυξάνεται στο 100,8 από το 100,6 και την Ιταλία να ανεβαίνει στο 101,0 από το 100,9. Παράλληλα, η Ιαπωνία σημείωσε άνοδο στο 100,0 από το 99,9.