Στη διάθεση των επιχειρήσεων αναμένεται να τεθεί από την επόμενη εβδομάδα η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Για πρώτη φορά φέτος θα υποβληθούν σύμφωνα με το νέο ενιαίο έντυπο καθ θα έχουν καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έδωσε στη δημοσιότητα την Εγκύκλιο 1102 με τις αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης των νομικών προσώπων. Η εγκύκλιος υπογράφεται από τη γγ Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, και περιέχει αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση όλων των κωδικών του εντύπου.

Δείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης

Κατά την υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου της δήλωσης, δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση όλων των κωδικών και πινάκων, αλλά θα συμπληρώνονται μόνο αυτοί οι κωδικοί που αφορούν στα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, με βάση την εξής κατηγοριοποίηση:

α) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία
β) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία
γ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
δ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Λ.Π.

Η πρώτη δόση του φόρου θα πληρωθεί ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, ενώ ο φόρος θα πρέπει να εξοφληθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου