Σύντομα, εντός εβδομάδων, αναμένεται η ανακοίνωση του νέου προγράμματος εθελουσίας που προωθεί η διοίκηση του ΟΤΕ.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αντίστοιχα κίνητρα με το τελευταίο πρόγραμμα, που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2013, ενώ θα έχει στόχο την αποχώρηση περίπου 1.000 εργαζομένων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το τελευταίο πρόγραμμα είχαν αποχωρήσει 1.817 εργαζόμενοι, με συνολικό κόστος περί τα 251 εκατ. ευρώ.

Το μοντέλο που θα ακολουθηθεί θα προβλέπει πως ο ΟΤΕ θα καταβάλει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές προκαταβολικά στα ταμεία και τους ίδιους τους εργαζόμενους τον μισθό τους (ποσοστό 80% - 85%) μέχρι να συμπληρώσουν ηλικία συνταξιοδότησης, καθώς και πρόσθετα οικονομικά κίνητρα.

Παράλληλα, μελετώνται και κίνητρα οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένων από την Cosmote.

Η διοίκηση του Οργανισμού επιδιώκει στη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα και περίπου 350 εργαζομένων είχαν τη δυνατότητα αποχώρησης με την τελευταία εθελουσία, χωρίς τελικά να το πράξουν.