Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων έδωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Σε ανακοίνωσή του, τονίζει πως η διαδικασία έγινε σε  διαφάνειας και αξιοπιστίας, απαντώντας σε δημοσιεύματα για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Όπως επισημαίνεται, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ, πριν την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων υφίσταται υποχρέωση για τη διενέργεια ανεξάρτητης αποτίμησης του προς αξιοποίηση στοιχείου. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και πριν την ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή, το ΤΑΙΠΕΔ κατόπιν διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού, προσέλαβε ως ανεξάρτητο αποτιμητή, εταιρεία διεθνούς κύρους με αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στον αεροπορικό κλάδο και στις αποτιμήσεις.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται, επίσης, ότι ο διαγωνισμός διεξήχθη υπό καθεστώς έντονου ανταγωνισμού, ενώ επετεύχθη ένα ιδιαίτερα υψηλό τίμημα ύψους 1,234 δισ. ευρώ εφάπαξ και 22,9 εκατ. ευρώ ετήσιο εγγυημένο καταβλητέο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως με τον πληθωρισμό. Οι επενδύσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν σε χρονικό ορίζοντα 4 ετών ανέρχονται σε περίπου 330 εκατ. ευρώ, ενώ για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ. Τα ποσά αυτά, είναι επιπλέον του εφάπαξ τιμήματος και του ετήσιου εγγυημένου καταβλητέου μισθώματος.