Ολοκληρώθηκε η λειτουργική ενοποίηση του πρώην δικτύου καταστημάτων της Citibank στην Ελλάδα με το δίκτυο καταστημάτων της Alpha Bank, όπως ανακοίνωσε σήμερα η δεύτερη.

Επίσης, από την 6 Ιουλίου 2015, η Alpha Bank μειώνει τα επιτόκια καταθέσεων συγκεκριμένων λογαριασμών Ιδιωτών και Επιχειρήσεων κατά 0,02% σε μεσοσταθμική βάση.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς των εργασιών λιανικής τραπεζικής της Citibank από την Alpha Bank είχε ολοκληρωθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Η εξαγορά των εργασιών λιανικής τραπεζικής της Citi εκτιμάται ότι θα συμβάλει, εντός των επομένων δύο ετών, στην αύξηση της κερδοφορίας της Alpha Bank κατά 50 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών).