Αύξηση κατά 0,4% κατέγραψε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της ευρωζώνης το πρώτο τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat.

Τα στοιχεία συμβαδίζουν με τις προβλέψεις των αναλυτών. Το τέταρτο τρίμηνο του 2014, το ΑΕΠ της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,3%.