Το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το δημόσιο στην δημοπρασία των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,70% σταθερό στα επίπεδα της προηγούμενης δημοπρασίας του Απριλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) το ύψος των προσφορών ανήλθε σε 1,138 δισ. ευρώ και υπερκάλυψε κατά 1,30 φορές το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό των 875 εκατ. ευρώ όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.