Στο στόχαστρο της Κομισιόν μπαίνουν Φινλανδία και Βρετανία λόγω μη συμμόρφωσης στα κριτήρια του Συμφώνου Ανάπτυξης.

Στην έκθεσή της για τη Φινλανδία, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια για το χρέος και το έλλειμμα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

Όπως σημείωσε ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσων Πιερ Μοσκοβισί, το αποτέλεσμα αυτό δεν οφείλεται σε «έκτακτους λόγους» και ανέφερε ότι η τελική απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος θα ληφθεί μετά τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής των κρατών μελών, εντός δύο εβδομάδων.

Όσον αφορά τη Βρετανία, η Επιτροπή αποφάνθηκε πως δεν ανέλαβε αποτελεσματική δράση για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος κατά το οικονομικό έτος 2014-15. Αυτό συμβαίνει επειδή η καταβληθείσα δημοσιονομική προσπάθεια υπολειπόταν της συνιστώμενης ετήσιας μέσης δημοσιονομικής προσπάθειας ύψους 1,7% του ΑΕΠ και το έλλειμμα ανήλθε το προηγούμενο έτος σε 5,2%. Η Επιτροπή συνιστά στο ΗΒ, παρέχοντας επιπλέον δύο χρόνια, έως το οικονομικό έτος 2016-2017, να μειώσει το έλλειμμά του κάτω από την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ.

Επιπλέον, η Επιτροπή συνέστησε στο Συμβούλιο να κλείσει τις διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) για τη Μάλτα και την Πολωνία, μετά τη διαπίστωση ότι και οι δύο χώρες έχουν διορθώσει τα υπερβολικά τους ελλείμματα.

Τέλος, αναφορικά με τη Γαλλία, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, ισχύει η ημερομηνία της 10ης Ιουνίου 2015 ως προθεσμία για την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης. Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας, η Επιτροπή θα λάβει την απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε κυρώσεις, κατέληξε ο Γάλλος Επίτροπος.