Πρωτογενές πλεόνασμα κατέγραψε ο προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2015.

Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών οφείλεται στο «ψαλίδισμα» των δαπανών κατά 2,037 δισ ευρώ. Δηλαδή, οι δαπάνες ήταν μειωμένες κατατί παραπάνω από 2 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που τέθηκε.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 15.503 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.628 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.455 εκατ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 168 εκατ. ευρώ.

Οι χαμηλότερες δαπάνες οφείλονται κυρίως στην αναδιάρθρωση του ταμειακού προγραμματισμού με βάση τις επικρατούσες ταμειακές συνθήκες. Εκτιμάται ότι μετά την ομαλοποίηση των ταμειακών συνθηκών, οι δαπάνες θα επανέλθουν στα επίπεδα των στόχων του προϋπολογισμού.