Αύξηση εσόδων χωρίς οριζόντια μέτρα επιδιώκει η κυβέρνηση που μελετά μια σειρά από φορολογικές παρεμβάσεις.

Εκτός των μέτρων που έχουν γίνει γνωστά όπως ΦΠΑ στα νησιά, ενιαίος ΦΠΑ, λοταρία, χρήση πιστωτικής κάρτας, το υπουργείο οικονομικών προχωρεί και στον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής των φορολογικών υποθέσεων που θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα από τη φορολογική διοίκηση προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του εισπρακτικού μηχανισμού

Προωθούνται δύο αλλαγές γα την αποτελεσματικότερη επιλογή των υποθέσεων που θα ελέγχονται. Ειδικότερα στο εξής το βάρος των ελέγχων θα πέφτει στις υποθέσεις φορολογούμενων και επιχειρήσεων με μεγάλο εισπρακτικό ενδιαφέρον και όχι κατανάγκη σε όσες κινδυνεύουν να παραγραφούν. Πολλές από τις τελευταίες είναι χαμηλού εισπρακτικού ενδιαφέροντος. Επίσης θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για το ξεκαθάρισμα των ανεπίδεκτων είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. Στόχος είναι να μην απασχολείται ο ελεγκτικός μηχανισμός με υποθέσεις από τις οποίες δεν πρόκειται να προκύψουν έσοδα για το δημόσιο. 

Στις φορολογικές παρεμβάσεις που μελετά η κυβερνηση περιλαμβάνονται: 

- Η οικιοθελής συμμόρφωση των φορολογούμενων για εισοδήματα που δεν είχαν δηλώσει στο παρελθόν. Με την υποβολή δήλωσης θα καταβάλουν τον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα αυτά χωρίς προεστούς φόρους και προσαυξήσεις.
- Η δήλωση καταθέσεων του εξωτερικού που δεν είχαν δηλωθεί ως εισοδήματα στην Ελλάδα με την καταβολή ποσοστού φόρου προκειμένου να κλείσει η υπόθεση.
- Η προώθηση του μέτρου της Λοταρίας ως κίνητρο προς τους φορολογούμενους για την συλλογή αποδείξεων από τις συναλλαγές τους.
- Η θέσπιση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ το ύψος του οποίου δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί και σε κάθε περίπτωση θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν για το καθεστώς του ΦΠΑ στα νησιά.
- Η υποχρεωτική χρήση καρτών στα τουριστικά νησιά για συναλλαγές άνω των 70 ευρώ.
- Η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης για τα πολύ υψηλά εισοδήματα . Σε ότι αφορά πάντως την ακύρωση της μείωσης κατά 30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης που ισχύει από φέτος δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να αποφασισθεί.