Δάνειο 1,4 δισ. δολαρίων εξσφάλισε η τουρκική τράπεζα Isbank, προκειμένου να χρηματοδοτήσει προγράμματα ενίσχυσης του εξαγωγικού εμπορίου. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας η χορήγηση του δανείου θα γίνει σε δύο δόσεις των 919 εκατ. ευρώ και 334 εκατ. δολαρίων από μια ομάδα 43 τραπεζών, που δραστηριοποιούνται σε 13 χώρες. 

Η χορήγηση του δανείου γίνεται με επιτόκιο 0,80% για την αποτίμηση σε δολάρια και 0,70% για την αποτίμηση σε ευρώ. 

Το δάνειο θα υποστηρίξει δραστηριότητες εξαγωγικού εμπορίου της τράπεζας στην πραγματική οικονομία, στο γενικότερο πλαίσιο ενίσχυσης και αύξησης των επενδύσεων στην τουρκική οικονομία.