Η ετήσια οικονομική χρηματοδότηση από τον κεντρικό προϋπολογισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος με 1,8 δισ. λέβα, βρίσκεται στο επίκεντρο του κοινωνικού διαλόγου στη Βουλγαρία, προκειμένου να τροποποιηθεί το γενικό πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας.

Οι προτεινόμενες αλλαγές επικεντρώνονται στη σταδιακή αύξηση των κοινωνικών εισφορών, αλλά και στην αύξηση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης για τους άντρες και τις γυναίκες στα 65 έτη, από το 2037.

Παράλληλα, προωθούνται σχέδια για τη δυνατότητα υπογραφής ημερήσιων συμβολαίων απασχόλησης μιας ημέρας στον αγροτικό τομέα, αλλά και για την υιοθέτηση ευέλικτων μορφών εργασίας στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας απασχόλησης των 40 ωρών.

Το συνταξιοδοτικό σύστημα της Βουλγαρίας δέχεται πιέσεις από τη δημογραφική σύνθεση της χώρας, αλλά και επηρεάζεται άμεσα από τα επίπεδα απασχόλησης και ανεργίας, που επιδρούν στις διαθέσιμες εισφορές και στα έσοδα των ταμείων.