Μειώθηκαν κατά 1.000 οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ τις αρχές Μαΐου. 

Οι οικονομολόγοι εκτιμούσαν ότι οι αιτήσεις θα αυξάνονταν στις 275.000 την εβδομάδα 3-9 Μαΐου από 265.000 που ήταν την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Σημειώνεται ότι οι νέες αιτήσεις παραμένουν κάτω από το όριο των 270.000 τις τελευταίες τρεις εβδομάδες -  κάτι που συμβαίνει για δεύτερη φορά από το 1975.