Σταθερό παρέμεινε το ΑΕΠ της Κροατίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα της χώρας. 

Το δεδομένο αυτό δηλώνει στασιμότητα στην πραγματική οικονομία της αγοράς, με θετικές, ωστόσο, τάσεις να καταγράφονται στο λιανικό εμπόριο και τις κατασκευές, ενώ η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά -0,4%, μετά και τη δραματική μείωση του Ιανουαρίου. 

Από την άλλη μεριά, αναμένεται αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν και τη βιομηχανική παραγωγή. 

Θετική τάση καταγράφεται, επίσης, στις πωλήσεις λιανικής, που τονώνουν την πραγματική οικονομία, ενώ μακροπρόθεσμα ενισχύουν την οικονομική ρευστότητα της αγοράς, αλλά και μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. 

Το πρώτο δίμηνο του 2015, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,4% και 6,1% σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2014. Ωστόσο, οι εισαγωγές προϊόντων αυξήθηκαν σχεδόν σε διπλάσιο ποσοστό από αυτό της αύξησης των εξαγωγών, εξέλιξη που δηλώνει μεγαλύτερη εκροή συναλλάγματος.