Μόνιμη εργασιακή σχέση έχουν δύο στους τρεις εργαζόμενους στην Κροατία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας (ILO)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ILO μόλις ποσοστό 26,4% των εργαζόμενων διεθνώς έχει μόνιμη εργασία, ενώ ποσοστό 13% των εργαζομένων διεθνώς έχει ωριαία ή κάποια μορφή σταθερής σχέσης εργασίας, ενώ ποσοστό 60,7% του εργατικού δυναμικού, εργάζεται χωρίς σχέση εργασίας. 

Στην Κροατία, το ποσοστό των εργαζόμενων χωρίς σταθερή ή μόνιμη σχέση εργασίας φτάνει στα 33,5% του συνολικού εργατικού δυναμικού.