Για αύξηση του κινδύνου κεφαλαιακών ελέγχων και «παγώματος» καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες κάνει λόγο ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's, μιλώντας για αρνητικές προοπτικές (outlook) του τραπεζικού τομέα.

Οι προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος είναι αρνητικές, αντανακλώντας κυρίως την σημαντική επιδείνωση στη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα των τραπεζών.

Αυτές οι πιέσεις δεν αναμένεται να περιοριστούν τους επόμενους 12-18 μήνες και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επιβολής κεφαλαιακών περιορισμών και «παγώματος» των καταθέσεων, σημειώνει η έκθεση.

Παράλληλα, ο Moody's προσθέτει ότι οι εκροές καταθέσεων στο πεντάμηνο έχουν ξεπεράσει τα 30 δισ. ευρώ (ή το 18% των συνολικών καταθέσεων).

«Κατά την άποψή μας, οι τράπεζες είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλά εξαρτημένες από τη χρηματοδότηση της κεντρικής τράπεζας, καθώς η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με το πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη των καταθετών».