Συμφωνία επετεύχθη μεταξύ τρόικας και κυπριακής κυβέρνησης για την επικαιροποίηση του μνημονίου. 

Στην ανακοίνωση αναφέρουν ότι μετά την πρόσφατη επίσκεψη ομάδων των τριών θεσμών για αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης της Κύπρου, «έχει επιτευχθεί συμφωνία σε επίπεδο κλιμακίων για τις πολιτικές που θα αποτελέσουν τη βάση για ολοκλήρωση των αξιολογήσεων».

Οι τρεις θεσμοί υπογραμμίζουν την ανάγκη προώθησης περαιτέρω δράσεων για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη συνέχιση της προσπάθειας μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας.

Σημειώνουν πως η έγκαιρη εφαρμογή του σχεδίου αποκρατικοποιήσεων είναι απαραίτητη, προκειμένου να αυξηθεί η οικονομική αποτελεσματικότητα του κράτους, να μειωθεί το δημόσιο χρέους και να ενισχυθεί η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων.