Στα 312,701 δισ. ευρώ ανήλθε το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2015, σημειώνοντας πτώση από τα επίπεδα των 324,127 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου του 2014.

Τα στοιχεία για την πορεία του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου στις 31 Μαρτίου 2015 ανέρχονταν σε 796,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,574 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2014.