Τα ποσά που θα πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα για την αποπληρωμή του χρέους περιέχει έγγραφο του ΟΔΔΗΧ που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε έπειτα από αίτημα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Σταθά να ενημερωθεί πόσα οφείλει η χώρα προς το ΔΝΤ, την ΕΚΤ, την ΕΕ, προς κάθε χώρα μέλος χωριστά, προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ζητούσε επίσης να διαβιβαστούν και τα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής.

Όπως αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ, το Δημόσιο Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 30 Απριλίου after swaps διαμορφώθηκε στα 312,6 δισ. ενώ διαβιβάζονται στοιχεία για την κατηγοροποίησή του.

Ειδικότερα το Χρέος Κεντρικής Διοίκησης είναι:

 • Έντοκα γραμμάτια: 14.943.985.150
 • Ομόλογα: 39.380.106.240
 • Ομόλογα ANFA: 7.309.342.288
 • Ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ: 19.874.176.528
 • Δάνεια από την ΤτΕ: 4.265.072.006
 • Ειδικά διακρατικά δάνεια εξωτερικού (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων): 7.094.520.535
 • Λοιπά δάνεια εξωτερικού: 5.081.086.468
 • Δάνεια από EFSF: 130.909.000.000
 • Δάνεια από κράτη μέλη της ευρωζώνης: 52.900.000.000
 • Δάνεια από ΔΝΤ: 20.634.653.567
 • Βραχυπρόθεσμα δάνεια (repos): 10.286.954.529
 • Σύνολο: 312.679.022.950

Σύμφωνα με το έγγραφο, το καθαρό ποσό που πρέπει να καταβληθεί για χρεολύσια από τις αρχές Μαΐου έως το τέλος του 2015 είναι 13,1 δισ. δεδομένου ότι οι πληρωμές που εμφανίζονται εντός του ιδίου έτους (25,2 δις) είναι αναχρηματοδοτούμενο χρέος (έντοκα γραμμάτια και repos). Αντίστοιχα για τόκους θα πρέπει να καταβληθεί στο ίδιο διάστημα ποσό το οποίο σήμερα είναι στα 3,1 δισ. ευρώ.

Ο ΟΔΔΗΧ διαβιβάζει και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής χρέους της Κεντρικής Διοίκησης από 30.4.2015:

 • 2015: 38,328 δισ.
 • 2016: 7,227 δισ.
 • 2017: 9,648 δισ.
 • 2018: 4,600 δισ.
 • 2019: 13,628 δισ.
 • 2020: 5,080 δισ.
 • 2021: 5,154 δισ.
 • 2022: 6,907 δισ.
 • 2023: 9,208 δισ.
 • 2024: 8,964 δισ.
 • 2025: 7,419 δισ.
 • 2026: 8,059 δισ.
 • 2027: 8,062 δισ.
 • 2028: 7,469 δισ.
 • 2029: 6,893 δισ.
 • 2030: 7,220 δισ.
 • 2031: 6,723 δισ.
 • 2032: 9,523 δισ.
 • 2033: 6,780 δισ.
 • 2034: 9,520 δισ.
 • 2035: 9,247 δισ.
 • 2036: 9,316 δισ.
 • 2037: 12,813 δισ.
 • 2038: 12,516 δισ.
 • 2039: 13,401 δισ.
 • 2040: 6,369 δισ.
 • 2041: 7,292 δισ.
 • 2042: 7,682 δισ.
 • 2043: 10,100 δισ.
 • 2044: 6,23 δισ.
 • 2045: 8,13 δισ.
 • 2046: 4,83 δισ.
 • 2047: 5,9 δισ.
 • 2048: 2,5 δισ.
 • 2050: 500 εκατομμύρια ευρώ
 • 2053: 2 δισ.
 • 2054: 6,3 δισ.
 • 2057: 1,13 δισ.

Ο ΟΔΔΗΧ έχει διαβιβάσει και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης. Ανάμεσα στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνεται και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των δανείων από το ΔΝΤ το οποίο έχει ως εξής:

 • 2015: 5,498 δισ.
 • 2016: 2,995 δισ.
 • 2017: 708 εκατομμύρια
 • 2018: 1,763 δισ.
 • 2019: 2,046 δισ.
 • 2020: 2,046 δισ.
 • 2021: 2,046 δισ.
 • 2022: 1,910 δισ.
 • 2023: 1,338 δισ.
 • 2024: 284 εκατομμύρια ευρώ.